Høring vedrørende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser
17.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser i høring. Der er høringsfrist den 31. oktober 2017.

Vejtransportbranchens organisationer har efterlyst mere fleksibilitet i den lovpligtige efteruddannelse for gods- og buschauffører. Efteruddannelsen varer fem dage, hvoraf tre af dagene på nuværende tidspunkt indeholder en række obligatoriske fag, mens der de sidste to dage kan vælges imellem en række forskellige kurser.

I udkastet til bekendtgørelse foreslås, at efteruddannelsen fremover bliver opbygget af tre moduler:
  • et obligatorisk modul på to dage med ajourføringer inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletid, trafiksikkerhed og førstehjælp,
  • et brancherettet modul på to dage, samt
  • et valgfrit modul på én dag.
Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, har uddannelsesstederne mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018.

Endvidere fastsættes der i udkastet til bekendtgørelse krav om, at buschauffører, der udfører rutekørsel, fra den 1. marts 2018 under kørslen skal medbringe dokumentation for at have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse.
Mere information
Kontakt
Chefkonsulent
Lis Caspersen
Sidst opdateret: 17.10.2017