Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender revision af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på vejtransportområdet i høring
05.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2018. Udkastet omfatter blandt andet en række nye satser, som udløber af forslag til ny taxilov. Høringsfristen er den 1. november 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2018.

Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2018.

Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance nedsættes fra 410 kr. i 2017 til 165 kr. i 2018.

Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis på gods- og busområdet justeres fra 115 kr. i 2017 til 155 kr. i 2018.

I bekendtgørelsen indføres desuden en række nye gebyrer og afgifter, der følger af lovforslaget til ny taxilov. Indførslen af disse gebyrer og afgifter er betinget af vedtagelsen af lovforslaget i den fremsatte form. Afgifter og gebyrer er fastsat, så de forventes at dække styrelsens omkostninger på området.

Der indføres et fast gebyr på 600 kr. for legimitationskort for personer, som har gennemført kursus vedr. erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel).

Der indføres en afgift pr. udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi-tilladelse). Afgiften indføres med to forskellige satser: én sats på 600 kr. for tilladelser med gyldighed på op til fem år, og én sats på 1.200 kr. for tilladelser med gyldighed over fem år.

Der indføres gebyr efter regning på to områder: for tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel) samt for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører. Gebyret efter regning udgør 800 kr. for begge områder.

Eventuelle bemærkning til udkastet skal sendes til info@tbst.dk, cc til rshj@tbst.dk senest den 1. november 2017. Mærk venligst mailen med "j.nr. TS0010800073".
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Rasmus Hjorth
Sidst opdateret: 05.10.2017