Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdet
27.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer to satser på området. Begge med virkning fra den 1. januar 2018.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver i 2018 reguleret til 3,10 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra 3,03 kr. i 2017.

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af taksfastsættelser, bliver hævet til 1.200 kr. pr. time i 2018 fra 1.070 kr. pr. time i 2017. Stigningen sker for at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger samtidig med at det eksisterende underskud bliver afviklet.

Kontakt
Fuldmægtig
Mikkel Riis
Sidst opdateret: 27.11.2017