Ny taxilov træder i kraft den 1. januar 2018
22.12.2017

Den nye taxilov og de tilhørende bekendtgørelser ændrer på en række afgørende områder rammerne og reglerne for taxivirksomhed i Danmark. Læs alt om den nye lov på taxilov.dk, som er oprettet af Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenFolketinget vedtog den 14. december 2017 den nye taxilov. I dag udsteder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række bekendtgørelser, som udmønter den nye taxilov. Både den nye taxilov og bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

Den nye taxilov betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtager administrationen af taxiområdet fra landets kommuner og i hovedstadsområdet fra Taxinævnet. Den nye taxilov omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil – det vil sige taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

I anledning af den nye lov har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oprettet hjemmesiden Taxilov.dk.

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.


Den nye taxilov betyder blandt andet

 • At antal tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes
 • At den geografiske binding på tilladelser ophæves
 • At det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport
 • At taxi-og limousinekørsel fremover kan udføres i selskabsform
 • At tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende
 • At der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel
 • At der indføres nye tekniske krav til udstyr
 • At førerkort fra den 1. januar 2018 skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne
 • At der udstedes et begrænset antal tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i en overgangsperiode frem til udgangen af 2020
 • At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 1. januar 2018 er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der er dog enkelte undtagelser, som du kan læse nærmere om på Taxilov.dk.

I 2018 kan styrelsen udstede op til 650 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport fordelt på 200 i første kvartal og 150 i de tre følgende kvartaler. Det er muligt at ansøge fra den 1. januar 2018. Såfremt der er flere ansøgninger end tilladelser, bliver tilladelserne fordelt ved lodtrækning. Du kan læse mere om ansøgnings- og lodtrækningsprocessen på Taxilov.dk.  

De udstedte bekendtgørelser udgør sammen med den nye taxilov Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrationsgrundlag fra den 1. januar 2018. Bekendtgørelserne fastsætter kravene for:

 • Hvordan du opnår tilladelser og godkendelser i henhold til taxilovgivningen, herunder tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, til at drive kørselskontor samt chaufførkort
 • Udstyr til biler til erhvervsmæssig persontransport, herunder krav til taxameter, sædefølere, påskrift om pris, tilladelsesnummer og kørselskontorets navn

Taxiloven indebærer i øvrigt, at kravet om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.
Mere information
I anledning af den nye lov og de tilhørende bekendtgørelser, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oprettet hjemmesiden

Taxilov.dk

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.


Find bekendtgørelserne i retsinforamtion.dk via nedenstående links:

Bekendtgørelse om taxikørsel

Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Høringssvar


Taxiloven


Sidst opdateret: 22.12.2017