Nogle julegaver er kun til begrænset brug
19.11.2015

Mange selvbalancerende køretøjer må kun bruges på privatområder eller specielt indrettede skaterparker

Trafik- og Byggestyrelsen er blevet spurgt, om det er lovligt at bruge nye typer af selvbalancerende køretøjer som transportmiddel. Køretøjerne er typisk små og en-akslede. De har intet styr, og fart og retning justeres via en persons balance og kropsvægt.

Køretøjerne går under en række forskellige navne som f.eks. U-runner, Segboard, Hoverboard, Airboard og Airwheel.

Det er Trafik- og Byggestyrelsens vurdering, at sådanne køretøjer ikke opfylder gældende regler for køretøjer. De er derfor ikke lovlige at bruge som transportmiddel på områder, hvor færdselsloven er gældende som eksempelvis fortov, cykelsti og vejbane.

Brug af sådanne køretøjer kan derfor alene ske på privatområder eller på specielt indrettede områder som f.eks. skaterparker.

Da der er sket i stigning i udbuddet af sådanne køretøjer, har Trafik- og Byggestyrelsen igangsat en undersøgelse af, hvordan ovennævnte type af køretøjer er reguleret i andre lande, samt hvilke sikkerhedsmæssige forhold der skal overvejes ved brugen af sådanne køretøjer. Undersøgelsen skal danne grundlag for at vurdere, om de nuværende regler er tidssvarende. Indtil der er foretaget en sådan nærmere undersøgelse, kan køretøjerne ikke lovligt benyttes udenfor private områder eller specielt indrettede områder som skaterbaner og lignende.

Sidst opdateret: 19.11.2015