Trafik- og Byggestyrelsen regulerer beløbsgrænser for ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer
09.12.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt nye bekendtgørelser, der regulerer dækningsbeløbene for ansvarsforsikringer for motordrevne køretøjer i henholdsvis Danmark og Grønland.

Dækningsbeløbene for ansvarsforsikringer for motordrevne køretøjer i færdselslovens § 105, stk. 2, reguleres årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten som beskrevet i færdselsloven.

Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger reguleres til 118 mio. kr. i 2017 fra 116 mio. kr. i 2016.

Forsikringsbeløbet for tingskade reguleres til 24 mio. kr. i 2017 fra 23 mio. kr. i 2016.

For Grønland gælder enslydende satser som dog reguleres i en særskilt bekendtgørelse på baggrund af § 49, stk. 2, i færdselslov for Grønland.
Sidst opdateret: 09.12.2016