Introduktion til risikovurdering
23.12.2016

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, der giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.

Den introducerende vejledning skal ses som en hjælp til udformningen af en risikovurdering, når en virksomhed ønsker at ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om godkendelse til at foretage en ændring af eksisterende forhold eller iværksætte en nyskabelse.

Vejledningen er knyttet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Retningslinjer for risikovurderinger”, som igen hører under styrelsens ”Principper for godkendelser”.

Du finder principperne via linket i boksen til højre.
Kontakt
Vicedirektør
Lise Aaen Kobberholm
Sidst opdateret: 23.03.2017