Styrelsen får nye opgaver – og skifter navn
14.12.2016

Trafik- og Byggestyrelsen bliver også boligstyrelse.

Som en følge af regeringsomdannelsen bliver Trafik- og Byggestyrelsen nu også boligstyrelse. Det betyder konkret, at vi overtager myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse m.v. 

Samtidig skifter styrelsen pr. dags dato navn til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vores hjemmeside vil fortsat hedde tbst.dk, og herfra vil du fremover kunne tilgå de informationer, som har relevans for boligområdet. Det sker via www.tbst.dk/bolig, hvor du blandt andet finder relevant lovstof, publikationer, puljemateriale og links til relevante eksterne hjemmesider.
Sidst opdateret: 14.12.2016