Ny organisering af lægefunktionen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
15.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens lægefunktion er under omorganisering.

Styrelsen har fået mange nye lægefaglige opgaver efter den nye taxilov trådte i kraft den 1. januar 2018, hvilket ændrer på styrelsens ressourcebehov på lægeområdet.

Derfor ændrer vi den bestående organisering af styrelsens læger på luftfarts- og jernbaneområdet og tilfører nye lægefaglige ressourcer.

Lægefunktionen kommer til at bestå af to til tre læger, hvoraf den ene skal varetage rollen som styrelseslæge. Styrelseslægen skal varetage tværgående administrative opgaver på tværs af de tre sektorområder: vej, luftfart og jernbane.

Styrelsens nuværende luftfartslæge kommer til at varetage rollen som styrelseslæge.

Lægerne i lægefunktionen i øvrigt vil få ansvaret for den daglige drift af godkendelse og tilsyn med flyvelægerne og de flyvemedicinske centre. Derudover vil lægerne blive ansvarlige for at gennemse og føre tilsyn med de fremsendte helbredsvurderinger af lokomotivførere, taxichauffører, piloter, flyveledere og kabinebesætningsmedlemmer.

Den nye organisering af lægefunktionen i styrelsen trådte i kraft primo 2018 og ventes fuldt bemandet om nogle måneder.  

 

Sidst opdateret: 15.03.2018