Trafikforskningspris til en yngre forsker
18.04.2018

Der er nu åbent for ansøgninger til Professor P.H. Bendtsens trafikforskningspris for danske trafik- og transportforskere. Der er ansøgningsfrist den 22. maj 2018.

Professor Bendtsen arbejdede ved Institut for Veje, Trafik og Byplan, som i dag hovedsagelig indgår i Transport DTU. Prisen uddeles som belønning for et videnskabeligt arbejde, fortrinsvis inden for trafikteknik, trafikplanlægning, trafikmiljø, transportøkonomi eller trafiksikkerhed. Da konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet" velvilligt har tilbudt at bidrage med supplerende midler vil prisen fremover foreløbig blive uddelt hvert år. Med prisen følger i 2018 et rejselegat på kr. 20.000.

Hermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere, som er under 40 år den 1. maj 2018, og som mener at kunne komme i betragtning ved uddelingen af prisen i 2018. 

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning og et CV. Derudover skal der medsendes én videnskabelig artikel inkl. et dansk resume på 1-2 sider. Bestyrelsen betragter det som en fordel, hvis den videnskabelige artikel har været publiceret et anerkendt internationalt tidsskrift. Det forudsættes at den indsendte artikel har ansøgeren som førsteforfatter, og i tilfælde af medforfattere at der er en vedlagt medforfattererklæring, der forklarer de enkelte forfatteres bidrag. Der kan i stedet for en artikel medsendes et resumé af et større arbejde – f.eks. en Ph.D.-afhandling. Resumeet skal indeholde oplysninger om hvor arbejdet er publiceret. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøgerens fulde navn, adresse og fødselsdato.

Fondsbestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men bestyrelsen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen. Bestyrelsen består af:

Professor Otto Anker Nielsen, Transport DTU, formand
Direktør Carsten Falk Hansen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Direktør Jens Holmboe, Vejdirektoratet
Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet
Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet

Prisuddelingen forventes i 2018 at finde sted i forbindelse med ”Trafikdage på Aalborg Universitet 2018”, og prismodtageren forventes at give en forelæsning om arbejdet ved denne lejlighed.

Ansøgning indsendes senest den 22. maj 2018 skriftligt til prisens formand

Professor Otto Anker Nielsen
Transport DTU, Bygningstorvet 116B
DTU Management Engineering
2800 Kgs. Lyngby

Samt per e-mail til samme; oani@dtu.dk
Mere information
Sidst opdateret: 18.04.2018