Høring over bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
18.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Høringsfristen er den 13. juli 2018.

Bekendtgørelsen indgår i implementeringen af NIS-direktivet (2016/1148/EU) på transportområdet. Formålet er via et højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i transportsektoren at sikre mobiliteten af væsentlige transporttjenester.

Reglerne vedrører alene de operatører af væsentlige transporttjenester, der udpeges af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De udpegede operatører af væsentlige transporttjenester underlægges krav om akkrediteret certificering efter en internationalt anerkendt standard for styring af sikkerheden i net- og informationssystemer.

De udpegede operatører skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Center for Cybersikkerhed om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for leveringen af transporttjenesten.

Høringsfristen er den 13. juli 2018.
Kontakt
Fuldmægtig
Louise Raasgaard Mahiesen
Sidst opdateret: 18.06.2018