Nye regler om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
21.08.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. august 2018.

Bekendtgørelsen indgår i implementeringen af NIS-direktivet (2016/1148/EU) på transportområdet. Formålet er at sikre høj mobilitet af væsentlige transporttjenester via et højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i transportsektoren.

Reglerne vedrører alene de operatører af væsentlige transporttjenester, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpeger.

De udpegede operatører af væsentlige transporttjenester bliver underlagt krav om akkrediteret certificering efter en internationalt anerkendt standard for styring af sikkerheden i net- og informationssystemer.

De udpegede operatører skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Center for Cybersikkerhed om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for leveringen af transporttjenesten.

Kontakt
Fuldmægtig
Louise Raasgaard Mahiesen
Sidst opdateret: 21.08.2018