VVM-redegørelse vedrørende Agger Færgeleje er nu offentliggjort
28.06.2016

Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelsen vedrørende etablering af et nyt færgeleje ved Agger i Thy. Redegørelsen har høringsfrist den 22. august 2016.

Lemvig og Thisted Kommune har besluttet, at den eksisterende færge mellem Thyborøn og Agger skal udskiftes med en ny og tidssvarende færge. I den forbindelse ønsker man at etablere et nyt færgeleje ved Agger. Færgelejet skal anlægges øst for det nuværende færgeleje.

Projektet omfatter en omlæggelse af de yderste 40 meter af østmolen og afsluttes med et nyt molehoved. Den nye mole, inklusive det nye molehoved, vil komme til at måle i alt 118 meter. Molens topkote løftes fra de nuværende +1,20 til +2,20, og der vil endvidere blive foretaget en uddybning til -4,45 m dvr 90.


VVM-pligten
Trafik- og Byggestyrelsen erklærede projektet VVM-pligtigt i december 2014, da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 3, stk. 2, nr. 1. Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed for vanddelen af projektet, mens Thisted Kommune er myndighed for landdelen.


Offentlighedsfasen

Projektet er sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 28. juni til og med den 22. august 2016. Redegørelsen findes på Thisteds Kommunes hjemmeside (se link i kolonnen til højre).

Eventuelle bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk. Husk i den forbindelse at oplyse sagsnummer TS6020103-00031.
Sidst opdateret: 06.03.2017