Høring over udkast til bekendtgørelser om sikring af havne og havnefaciliteter
26.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om sikring af havne og udkast til ny bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter i høring. Høringsfristen er den 19. oktober 2016.

Ændringen af reglerne har betydning for havne og havnefaciliteter, der betjener skibe i international fart.

Bekendtgørelsen om sikring af havne gennemfører direktivet om bedre havnesikring. Bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter understøtter forordningen om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

Formålet med EU-direktivet og –forordningen er gennem sikringsforanstaltninger at beskytte den internationale søtransport mod forsætlige ulovlige handlinger som terrorhandlinger, pirateri eller tilsvarende ulovlige handlinger.

Bekendtgørelserne indebærer ændringer, der vedrører:
•    Digital fremsendelse af sikringsrelaterede oplysninger
•    Hvornår en havn eller en havnefacilitet skal have en ny godkendelse af sårbarhedsvurdering og sikringsplan
•    Ikke-godkendte havnefaciliteters betjening af skibe i international fart


Formålet med revideringen er primært at opdatere bekendtgørelserne som følge af branchens anbefalinger i arbejdsgrupperapporten fra 2014, i brugerundersøgelsen 'meld en sær regel' fra 2015 og i besvarelserne i tilfredshedsundersøgelsen afholdt i 2016.
Sidst opdateret: 26.09.2016