Offentlig høring om VVM-redegørelse for udvidelsen af Rønne havn
21.12.2016

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed VVM-redegørelsen vedrørende udvidelsen af Rønne havn i høring. Redegørelsen har høringsfrist den 15. februar 2017.

For at fremtidssikre Rønne havn i forhold til bl.a. anløbssikkerhed og fortsat vækst, er det besluttet at foretage en større udvidelse af havnen.  

Det samlede areal for hele projektet udgør ca. 62 ha, hvoraf 25 ha er nye havnearealer. Der etableres blandt andet en ny dækmole med en længde på 1500 meter, en ny indsejling og et nyt havnebassin med en dybde på 11 meter.

Derudover etableres der en 400 meter lang flerfunktionskaj, samt et ro-ro leje der etableres i sammenfatning med et ny kajindfatning. Et ro-ro leje (roll on/roll off) er betegnelsen for et havneanlæg, hvor en færge kan lægge til kaj så bl.a. køretøjer, tog og passagerer kan komme om bord eller fra borde.

VVM-pligten

Da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 2, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden projektet kan igangsættes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vanddelen af projektet, mens Rønne Kommune er myndighed for projektets landdel.

Offentlighedsfasen

Projektet er sendt i offentlig høring i otte uger fra den 21. december 2016 til og med den 15. februar 2017. Hele VVM-redegørelsen kan læses i boksen til højre på denne side.

Eventuelle bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk. Husk i den forbindelse at oplyse sagsnummer TS6020102-00227.
Sidst opdateret: 21.12.2016