Høring over udkast til bekendtgørelse om VVM på havneområdet
15.03.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om VVM på havneområdet i høring. Der er høringsfrist den 3. april 2017.

Med bekendtgørelsen bliver den seneste ændring af EU’s VVM-direktiv (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for erhvervshavne implementeret.
 
Desuden sammenskriver udkastet til bekendtgørelse de to gældende bekendtgørelser, så reglerne om miljøvurdering på havneområdet fremover findes i én bekendtgørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område.

Det vil sige, at udkastet sammenskriver a) bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet med b) bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Udkastet til bekendtgørelse er endelig moderniseret, så bekendtgørelsen svarer til den sagsbehandling, som foretages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kystdirektoratets opgaver, som er reguleret i bekendtgørelserne nr. 895 og 896 af 21. juni 2016, er således skrevet ud af bekendtgørelsen.
Sidst opdateret: 06.06.2017