Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Rønne havn
30.03.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed, at styrelsen har givet tilladelse til en større udvidelse af Rønne havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse er givet på baggrund af den VVM-redegørelse, der er lavet i perioden fra marts 2016 til november 2016 for projektet. VVM-redegørelsen blev offentliggjort på styrelsens hjemmeside den 21. december 2016.

Redegørelsen viser, at havneudvidelsen ikke får betydelige konsekvenser for miljøet. I de tilfælde hvor projektet vil påvirke det omkringliggende miljø, er der i redegørelsen beskrevet afværgeforanstaltninger, der skal foretages for at undgå eller minimere disse påvirkninger.  

Havneudvidelsen bliver udført i flere etaper og indebærer blandt andet etablering af flere nye moler, et større nyt havne- og kajareal samt en uddybning af havnen. Udvidelsen gør det muligt for større skibe end hidtil at anløbe havnen.

Samlet set medfører havneudvidelsen en fremtidssikring af havnen, så havnens modtagekapacitet svarer til den trafik, der foregår i Østersøen i dag og fremover. 
Sidst opdateret: 30.03.2017