Ny bekendtgørelse om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for erhvervshavne
17.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om VVM rettet mod erhvervshavne.

Med bekendtgørelsen bliver den seneste ændring af EU’s VVM-direktiv implementeret for erhvervshavne.
 
Desuden sammenskriver bekendtgørelsen de to gældende bekendtgørelser, så reglerne om miljøvurdering på havneområdet fremover er i én bekendtgørelse på styrelsens område.

De to bekendtgørelser er:
  • bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet
  • bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
Desuden er bekendtgørelsen bragt i overensstemmelse med praksis i den sagsbehandling, styrelsen udfører.

Kystdirektoratets opgaver, som tidligere indgik i ovennævnte to bekendtgørelser på området, er reguleret i bekendtgørelserne nr. 896 af 21. juni 2016 og nr. 447 af 10. maj 2017.
Sidst opdateret: 17.05.2017