Offentlig høring - VVM-redegørelse for udvidelsen af Hanstholm Havn offentliggøres med høringsfrist den 11. august 2017.
16.06.2017

Hanstholm Havn udvides i form af etablering af et nyt havneareal i Hanstholm Havn, som fyldes med sand og kalk, som dels stammer fra uddybning af havnebassinet og indsejlingen, dels indvindes til havs.

VVM-pligten

Da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 2, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan igangsættes.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den del af projektet, der befinder sig i selve havnen, mens Thisted Kommune er myndighed for projektets landdel.

Offentlighedsfasen

Projektet er sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 16. juni 2017 til og med den 11.august 2017.

Eventuelle bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk. Husk i den forbindelse at oplyse sagsnummer TS6020102-00332.

Hele VVM-redegørelsen kan læses her.


Sidst opdateret: 16.06.2017