Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havn
04.07.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til en større udvidelse af Vordingborg Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse er givet på baggrund af den VVM-redegørelse, der er lavet i perioden fra april 2016 til december 2016 for projektet. VVM-redegørelsen blev offentliggjort på styrelsens hjemmeside den 22. februar 2017.

Ved VVM-redegørelsen vurderes det, at projektet gennemførelse vil have en lille virkning på miljøet.

Havneudvidelse opdeles i 5 etaper, hvoraf etape 2-5 er den egentlig havneudvidelse. Etape 2 og 3 er udvidelse at den eksisterende landareal, mens etape 4 og 5 indebærer opfyldning af det nuværende søterritorie. Samlet medfører havneudvidelsen anlæggelse af 400.000 m2 nye havne- og kajarealer.

Det forventes, at udvidelsen af havnen vil medføre en forøgelse af skibstrafikken med 10 -15 %, så der fremover vil anløbe 250-300 skibe om året i havnen. Projektet vil således formentlig føre til en markant stigning af omsætningen på havnen.
Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 04.07.2017