Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn
27.09.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed, at styrelsen har givet principiel tilladelse til en større udvidelse af Hanstholm Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse er givet på baggrund af den VVM-redegørelse for projektet, der har været i offentlig høring i perioden fra 16. juni 2017 til 11. august 2017. VVM-redegørelsen er offentliggjort på styrelsens hjemmeside den 16. juni 2017.

Hanstholm Havn har som udviklingsmål, at den vil være den førende havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havnearealet er i dag fuldt udnyttet, hvorfor der er brug for yderligere arealer for, at havnen kan tiltrække flere virksomheder og opnå det ønskede mål. Derudover er vanddybden i havnen for lav til, at havnen kan besejles af især de store trawlere, hvorfor en forøgelse af vanddybden i indsejlingen og havnebassinerne er en del af projektet, ligesom der skal opføres nye kaj-arealer. Havnen ligger meget udsat for vind og vejr. Dette medfører, at besejlingen af havnen i visse situationer er svær, og projektet omfatter derfor en ændring af indsejlingen til havnen for at forbedre besejlingen af havnen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på, at udvidelse af havnen ifølge VVM-redegørelsen kan gennemføres uden væsentlig påvirkning på miljøet bortset fra påvirkningen af et enkelt surf-område. Der findes dog alternativer til området, ligesom området efter udvidelse af havnen stadig vil være på størrelse med de 4 øvrige surf-områder rundt om havnen.

Styrelsen har ligeledes lagt vægt på, at projektet gennemføres med de relevante afværgeforanstaltninger, som bliver beskrevet i VVM’en, samt at det vurderes, at der heller ikke i forbindelse med andre projekter vil være væsentlig påvirkning på miljøet. Styrelsen finder således, at projektet kan gennemføres i henhold til VVM-redegørelsen med iagttagelse af de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet her.

Efter den principielle tilladelse, som er en overordnet tilladelse til projektet, skal der søges om tilladelse til de enkelte etaper, når de skal udføres, og når detaljerne i det enkelte etape-projekt er kendt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i etape-tilladelserne stille vilkår, fx om afværgeforanstaltninger m.v.

Sidst opdateret: 27.09.2017