Høring af VVM-redegørelse: Flytning af færgeterminal i Aarhus Havn
24.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed VVM-redegørelsen for flytning af færgeterminal i Aarhus Havn i høring. Høringsfristen er den 21. december 2017.

Blandt andet som følge af byudvikling i visse områder af Aarhus Havn skal havnens færgeterminal flyttes til et andet område af havnen.

Færgelejet vil kunne anløbes af skibe større end 1.350 tons, hvorfor der er pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægget.

VVM-redegørelsen for projektet offentliggøres nu og sendes i offentlig høring med frist den 21. december 2017.

Eventuelle bemærkninger bedes derfor sendt senest denne dato til info@tbst.dk med cc til chbe@tbst.dk.

I spalten til højre finder du link til høringen.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Christina Bergendorff
Sidst opdateret: 24.10.2017