Offentlig høring af VVM-redegørelse for udvidelsen af Skagen Havn er offentliggjort
13.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør VVM-redegørelsen for udvidelsen af Skagen Havn. Udvidelsen består af fjernelse af den nuværende ydermole, etabling af et nyt havneområde samt etablering af et nyt fremskudt nordmolehoved. Høringsfristen er den 27. november 2017.

Etape 3 af udvidelsen af Skagen Havn bliver nu sat i gang. Denne del af udvidelsen medfører, at den nuværende ydermole fjernes helt. I stedet bliver der etableret en større opfyldning, der kommer til at udgøre et nyt havneområde. Rammen om det nye område bliver en længere stenkastning, samt en 750 meter ny kaj. Samtidig bliver der etableret et nyt fremskudt nordmolehoved.

VVM-pligten
Da projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 2, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden projektet kan igangsættes.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den del af projektet, der befinder sig i selve havnen, mens Frederikshavn Kommune er myndighed for projektets landdel.

Offentlighedsfasen
Projektet er sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. oktober 2017 til og med den 27. november 2017.

Eventuelle bemærkninger til projektet kan fremsendes til info@tbst.dk. Husk at oplyse sagsnummer TS6020108-00108.

Læs hele VVM-redegørelsen via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 13.10.2017