Nye krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet
22.07.2014

Den 31. juli 2014 træder en bekendtgørelse i kraft, der indeholder nye kompetence- og helbredskrav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet.

Kompetencekrav
Som udgangspunkt påhviler det den enkelte letbanevirksomhed at definere de præcise kompetencekrav til egne letbaneførere og trafikstyringspersonale, men Trafikstyrelsen har med den nye bekendtgørelse fastsat rammekrav til letbaneførernes kompetencer.

Herudover indeholder bekendtgørelsen bestemmelser for godkendelse af uddannelse og prøver, som den enkelte letbanevirksomhed skal anvende i forbindelse med uddannelsen af henholdsvis letbaneførere og trafikstyringspersonale.

Helbredskrav
Ved fastlæggelse af krav til helbred har Trafikstyrelsen taget udgangspunkt i de helbredskrav, der følger af Justitsministeriets krav i forbindelse med kørekort. Letbaneførere, der også er buschauffører, vil således allerede opfylde kravene og skal derfor ikke have udstedt en helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen.

Ligeledes gælder for lokomotivførere, som ønsker at være letbaneførere og er i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse udstedt fra Trafikstyrelsen. De opfylder også helbredskravene som følger af bekendtgørelsen.

Helbredskrav til evt. trafikstyringspersonale læner sig op af Trafikstyrelsens helbredsbekendtgørelse på jernbaneområdet med den undtagelse, at den periodiske helbredsgodkendelse er fastsat til fem år, således at der skabes overensstemmelse med den periodiske helbredsgodkendelse for letbaneførere.

Lægeattester
På Trafikstyrelsens hjemmeside vil der blive uploadet lægeattester for letbaneførere og trafikstyringspersonale, som skal medbringes i forbindelse med helbredsundersøgelser hos egen læge. Lægeattesterne vil være suppleret med en praktisk vejledning til lægen.

Du finder et link til den nye bekendtgørelse i boksen til højre sammen med høringsnotatet.

Sidst opdateret: 05.11.2014