Frister ved ibrugtagning af jernbaneinfrastruktur (Tillæg 1) lempes
19.12.2016

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer fristen for indsendelse af det såkaldte Tillæg 1 – der vedrører tilladelse for ibrugtagning af jernbaneinfrastruktur – fra fire uger til seks uger efter den pågældende infrastruktur er ibrugtaget til drift.

Ved ibrugtagning af jernbaneinfrastruktur giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ibrugtagningstilladelser med et vilkår om, at ansøger skal fremsende et såkaldt Tillæg 1 til Sikkerhedsvurderingsrapporten. Tillæg 1 skal dokumentere, at der ikke er udestående sikkerhedskritiske forhold.

Hidtil har fristen for indsendelse af Tillæg 1 været senest fire uger efter ibrugtagning til drift. Den frist ændres nu til seks uger. Virksomheder, der ansøger efter den 5. december, vil automatisk få det nye vilkår indskrevet i deres ibrugtagningstilladelse, mens virksomheder, der allerede har en ibrugtagningstilladelse kan kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få deres vilkår ændret.  

Ændringen sker, på baggrund af et ønske fra branchen, hvor projekterne ofte er så komplicerede, at det er vanskeligt at overholde fristen på fire uger. Samtidig vurderer styrelsen på baggrund af de seneste års sager, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at forlænge fristen med to uger.
Kontakt
Fuldmægtig
Emil Hundrup Rasmussen
Sidst opdateret: 19.12.2016