Nyt regelsæt for transport af farligt gods med jernbane (RID)
21.12.2016

Den nye udgave af reglement for national og international transport af farligt gods med jernbane (RID) træder i kraft den 1. januar 2017.

RID 2017 er tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk sammen med informationsmateriale, som beskriver de væsentligste ændringer, der er sket ved overgangen fra RID 2015 (version 2) til RID 2017.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Jernbaneinspektør
Bolette Daugaard
Sidst opdateret: 21.12.2016