Ny bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

Bekendtgørelsen tilpasser i højere grad reglerne til den praksis om sikkerhedsledelsessystemer, der har udviklet sig gennem de seneste år – både i jernbanesektoren og inden for alle ledelsessystemer.

EU-reglerne om virksomhedernes sikkerhedsledelses-system er ikke implementeret på samme måde i alle EU’s medlemsstater. Kommissionen har derfor iværksat et arbejde, der skal resultere i nye fælleseuropæiske regler for sikkerhedsledelse. Den nye bekendtgørelse og kravene deri er tilpasset de kommende fælleseuropæiske krav, der forventes indført i forbindelse med 4. jernbanepakkes implementering i 2019/2020.

Den nye bekendtgørelse udgør ét samlet regelsæt. Det erstatter de fire forskellige bekendtgørelser, der før har været for sikkerhedsgodkendelse og -certificering på jernbaneområdet. Som overgangsordning er det indtil udgangen af 2017 fortsat muligt at søge om godkendelse eller certificering efter de fire gamle bekendtgørelser.

Læs bekendtgørelsen i højre kolonne.
Mere information
Læs bekendtgørelsen hér.
Kontakt
Ingeniør
Lone Rasmussen
Sidst opdateret: 29.05.2017