Kravene til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet bliver samlet i én bekendtgørelse
22.05.2017

Den 1. juli 2017 træder en bekendtgørelse i kraft, der samler kompetence- og helbredskravene til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet.

Letbane
Letbaneområdet er et forholdsvist nyt område, idet letbaneprojekter først nu er under etablering i Danmark. Med bekendtgørelsen bliver helbredskravene opdateret for at sikre, at de svarer til de krav, der stilles til personer med kørekort D i kørekortbekendtgørelsen. I øvrigt er kravene stort set uændrede i forhold til de nuværende regler på letbaneområdet.

Metro
Ved fastsættelse af kravene på metroområdet har styrelsen taget udgangspunkt i de krav, letbaneførere og trafikstyringspersonale bliver stillet overfor på letbaneområdet.
Det fremgår af forarbejderne til jernbaneloven, at der skal stilles ens helbreds- og kompetencekrav til bybaneførere på metro- og letbaneområdet, da disse områder er sammenlignelige. Bekendtgørelsen er derfor udarbejdet med henblik på at opfylde dette formål.

Lægeattester
På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil der til brug for letbaneførere, førere af metrokøretøj og trafikstyringspersonale blive uploadet lægeattester, som skal medbringes i forbindelse med helbredsundersøgelser hos egen læge. Lægeattesterne vil være suppleret med en praktisk vejledning til lægen.
Kontakt
Fuldmægtig
Camilla Bruun Djarnis
Sidst opdateret: 22.05.2017