Ny bekendtgørelse om midler til fremme af veterantogskørsel
30.05.2017

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udmønter en pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Styrelsen har nu udstedt en ændringsbekendtgørelse der indebærer, at ansøgningsfristen er ændret til den 1. juni 2017.

Som en del af den politiske aftale fra 26. august 2016 om midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Midlerne i puljen tildeles fx til forbedring eller erhvervelse af baneinfrastruktur, forbedring af veterantogsmateriel mv.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 280 af 24. marts 2017, som dannede den hidtidige ramme for administrationen af puljen. Med ændringsbekendtgørelsen er ansøgningsfristen for puljen ændret fra 1. maj til 1. juni, ligesom der ikke længere kræves en driftstilladelse for at kunne ansøge om midler fra puljen. I stedet skal der foreligge en driftstilladelse i forbindelse med udbetaling af de midler, som tildeles fra puljen (jf. også nyhed herom på tbst.dk fra den 17. maj 2017).

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 29. maj 2017 og kan læses via linket i spalten til højre.
Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 30.05.2017