Ny frist for ansøgning om midler til fremme af veterantogskørsel
17.05.2017

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sendte den 4. april en nyhed om en ny pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Fristen for ansøgninger til puljen var den 1. maj 2017, men styrelsen har sendt en ændringsbekendtgørelse i høring med forslag om at ændre ansøgningsfristen til den 1. juni 2017.

Som en del af den politiske aftale fra 26. august 2016 om midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Midlerne i puljen bliver tildelt til fx forbedring eller erhvervelse af baneinfrastruktur, forbedring af veterantogsmateriel mv.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udsendt et forslag i høring til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 280 af 24. marts 2017, som danner den hidtidige ramme for administrationen af puljen. Med bekendtgørelsesforslaget bliver ansøgningsfristen for puljen ændret fra den 1. maj til den 1. juni.

Derudover indebærer ændringsbekendtgørelsen, at der ikke længere kræves en driftstilladelse, for at kunne ansøge om midler fra puljen. Det forslås i stedet, at driftstilladelsen skal foreligge i forbindelse med udbetaling af de midler, som er tildelt fra puljen.
Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 17.05.2017