Nye bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdet
02.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret to bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdet. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter revision udstedt to nye bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdet.

Der er tale om bekendtgørelse nr. 542 af 24. maj 2017 om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet og bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Som en konsekvens af revisionen vil det være muligt for flere virksomheder at opnå akkreditering og agere som assessor.

Du kan læse bekendtgørelserne via links i spalten til højre, og samme sted finder du links til høringsnotater.
Sidst opdateret: 02.06.2017