Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund
17.07.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med denne note præcisere forståelsen af afsnit 1.3 og afsnit 4 i BJ’en.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet gjort bekendt med, at BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund kan give anledning til misforståelser i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Noten har derfor til formål at præcisere BJ’ens afsnit 1.3 og afsnit 4. 

Den præciserende note er midlertidig. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ændre BJ’en ved førstkommende lejlighed.
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Sidst opdateret: 17.07.2017