Blanket til indberetning af ulykker på letbaneområdet
15.09.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet blanket til letbaneoperatørerne til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet.

Blanketten skal anvendes af de kommende letbaner til at indberette data om ulykker. Ligesom for den traditionelle jernbane skal der indberettes én gang årligt. For letbaner skal der dog kun indberettes egentlige ulykker.

Blanketten har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1181 af 22. september 2016 til indberetning af ulykker på letbaneområdet.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 22. september 2016 indeholder krav om, at

• Indberetning af ulykker for det foregående kalenderår skal ske én gang om året og senest den 1. marts
• Indberetningen skal ske elektronisk via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens indberetningsblanket og skal indeholde alle påkrævede oplysninger

I spalten til højre finder du blanketten til brug ved indberetning (pdf), link til bekendtgørelsen om indberetning af ulykker på letbaneområdet og link til vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen.
Sidst opdateret: 18.09.2017