Forsat høj sikkerhed på de danske jernbaner
29.09.2017

Sikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det viser tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedsrapport for jernbanen 2016, som netop er offentliggjort.

I 2016 var der 20 væsentlige ulykker på de danske jernbaner. Væsentlige ulykker er defineret som ulykker med dræbte, alvorlig personskader, materielskader for mere end 1,2 millioner kroner eller en forsinkelse af togdriften på mere end seks timer.

Væsentlige personulykker var i 2016 på det laveste niveau siden 2011. I 2016 var der otte som blev dræbt i jernbaneulykker, mens 10 kom alvorligt til skade. Ulykkerne er blandt andet sket i forbindelse med uautoriseret indtrængen på spor og under ind- og udstigning fra toget.

Sikkerhedsrapporten beskriver også, hvordan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fulgt op på Havarikommissionens anbefalinger i forbindelse med ulykker. I rapporten vurderes endvidere udviklingen i jernbanevirksomhedernes håndtering af sikkerheden. Blandt andet fremgår det, at flere jernbanevirksomheder fortsat mangler fuldt ud at implementere den ’risikobaserede sikkerhedsledelse’. Styrelsen vil derfor fortsat have dette som et fokusområde i forbindelse med styrelsens tilsyn med virksomhederne.

Uhensigtsmæssig passageradfærd er et stigende problem, som påvirker både sikkerheden og effektiviteten af persontransport på jernbaneområdet. Temakapitlet i årets sikkerhedsrapport sætter derfor fokus på passageradfærd.

Se den fulde rapport via link i højre kolonne.
Kontakt
Fuldmægtig
Louise Juel Clemmensen
Sidst opdateret: 29.09.2017