Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og -certifikat på jernbaneområdet
16.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet i høring. Med ændringen fjernes en begrænsning for de virksomheder, der gerne vil certificeres til at køre på eget ansvar på jernbanenettet. Høringsfristen er den 10. november 2017.

Efter den gældende bekendtgørelse skal virksomhederne udføre en opgave for en jernbanevirksomhed eller en jernbaneinfrastrukturforvalter for at kunne blive certificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udføre kørsel på eget ansvar. Med ændringen af bekendtgørelsen fjernes denne begrænsning.

Ændringen af reglerne forventes at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder, da virksomhederne ikke vil være tvunget til at betale en jernbanevirksomhed for at trække virksomhedens materiel i de tilfælde, hvor virksomheden ikke udfører opgaver for en infrastrukturforvalter eller en jernbanevirksomhed.

Det vil fremover stadig være muligt for virksomheder, der ikke ønsker en sikkerhedscertificering, at indgå aftale med en jernbanevirksomhed om at blive trukket.

Ændringen af reglerne vil ikke ændre på sikkerhedsniveauet på jernbanen. Det skyldes, at en sikkerhedscertificeret virksomhed vil være underlagt de samme sikkerhedsmæssige krav som en jernbanevirksomhed.

Bekendtgørelsen ændres som følge af en forventet ændring af jernbaneloven, der i øjeblikket behandles i Folketinget. Udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen forudsætter derfor, at ændringen af jernbaneloven vedtages i Folketinget. Det er hensigten, at både lov og ændringsbekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 2018.

Du finder et link til høringen i boksen til højre.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Pernille Kisling-Møller
Sidst opdateret: 16.10.2017