Høring vedrørende bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere og lokomotivførerbekendtgørelsen
05.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet og bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere (lokomotivførerbekendtgørelsen) i høring. Der er høringsfrist den 30. oktober 2017.

Formålet med bekendtgørelsen om godkendelsen til uddannelse af lokomotivførere er, at skabe mere klarhed og præcisere de krav, der stilles til uddannelsessteder, der uddanner lokomotivførere.

Bekendtgørelsen om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere skal erstatte bekendtgørelse nr. 1029 af 5. november 2012 om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer, m.v. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet.

Der er ikke fortaget væsentlige ændringer i udkastet til bekendtgørelsen i forhold til gældende regler.

Den nye bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere har medført ændringer af lokomotivførerbekendtgørelsen.  

Kompetencekravene til de undervisere, der uddanner lokomotivføreren er nu flyttet ud af lokomotivførerbekendtgørelsen og er i stedet blevet samlet i bekendtgørelsen om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere.

Udover flytningen af kravene til undervisere er der foretaget mindre tilpasninger i lokomotivførerbekendtgørelsen. Tilpasningerne skal sikre, at de krav, der stilles til lokomotivførerne, er i overensstemmelse med gældende praksis.
Sidst opdateret: 05.10.2017