Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet
11.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar-31. december 2018.

Bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere og andre virksomheder, som udfører kørsel på jernbanen.

Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader, der indtræder i 2018 for så vidt angår håndbagage, reguleres fra 16.500 kr. til 16.800 kr.

Herudover reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som fremgår af ’bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere’. Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger og tingskade skal for 2018 som minimum udgøre 418 mio. kr. Forsikringsbeløbet angiver forsikringens dækning inden for forsikringsåret. Beløbet er reguleret fra 409 mio. kr. i 2017.

Det er ledelsen i virksomheden, som har ansvaret for at sikre, at virksomheden har den rette forsikringsdækning.

Der gælder lavere minimumsbeløb for jernbanevirksomheder, der udfører ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift, som fortrinsvis gennem en begrænset personbefordring drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål og ikke tilsigter at dække noget egentligt trafikalt behov (veteranbaner m.v.).

For denne gruppe, som er inddelt i to kategorier, udgør minimumsbeløbet for 2018 henholdsvis 70 mio. kr. (veterantog på jernbanenettet) og 14 mio. kr. (veteranbane og veteransporveje — nominel sporvidde 1000 mm til og med 1435 mm — samt smalspor — nominel sporvidde 500 mm til og med 1000 mm — og veterantog på begge disse typer baner).

Beløbene er reguleret fra henholdsvis 68 mio. kr. og 14 mio. kr. i 2017. Det er den sikkerhedsansvarlige, som har ansvaret for at sikre, at veteranbaner m.v. har den rette forsikringsdækning.

Kontakt
Specialkonsulent
Helle Viltoft
Sidst opdateret: 11.10.2017