Bekendtgørelser om ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på henholdsvis egen bane, smalsporsbane og sporveje samt kørsel på jernbanenettet sendes hermed i høring
07.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til to nye bekendtgørelser i høring. De skal skabe et bedre overblik for veteranbaneorganisationerne i forhold til de krav, der stilles til de forskellige former for veterantogsdrift – herunder krav, der skal fastholde sikkerheden på veteranbanerne. Høringsfrist er den 4. december 2017.

De to nye bekendtgørelser opdeler den eksisterende veteranbekendtgørelse i to.

Formålet er at skabe en bedre opdeling af kravene til de forskellige typer af veteranbanedrift og -kørsel og at skabe en klar differentiering alt efter om der er tale om kørsel på jernbanenettet eller drift og kørsel på egen bane, smalsporsbane og sporveje.

Ved udarbejdelsen af bekendtgørelserne har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdt møder med de sikkerhedsansvarlige fra hver enkelt veterantogsorganisation samt inddraget den erfaring, der er opnået gennem de seneste syv år.

De nye bekendtgørelser vil blandt andet indeholde følgende bestemmelser:
• Opdaterede og ændrede krav på baggrund af gældende praksis, så det bliver tydeligt for veterantogsorganisationerne, hvad der kræves for bl.a. at opnå en tilladelse
• Mulighed for at få godkendt en stedfortrædende sikkerhedsansvarlig, som vil kunne tage over i tilfælde af forfald
• En opdatering af tilsynsbestemmelserne, så det klart fremgår, hvad Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan forlange og føre tilsyn med
• Nye bestemmelser om påbud og forbud, for at give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at anvende mindre restriktive sanktioner, inden en tilladelse eller godkendelse tilbagekaldes
• Der bliver indført et bilag, hvoraf det fremgår hvilken dokumentation, der skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at blive godkendt som sikkerhedsansvarlig eller stedfortrædende sikkerhedsansvarlig

Bekendtgørelserne skal træde i kraft den 1. februar 2018.

Læs høringen via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Sidst opdateret: 07.11.2017