Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdet
27.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyr- og afgiftssatser for jernbaneområdet for 2018. De fleste gebyrer fastholdes eller nedsættes.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer følgende gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdet med virkning pr. 1. januar 2018:

Gebyr efter regning for udstedelse og ændring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse, udstedelse og revurdering af tilladelse til jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning, godkendelse af køretøjer, sikkerhedsregler, jernbaneinfrastruktur med og uden egen anlægslov, sikkerhedsmæssige uddannelser og assessering
Gebyret sættes ned til 800 kr. (2018) fra 850 kr. (2017)

Gebyr for registrering af udenlandske tilladelser i NVR
Gebyret sættes ned til 800 kr. (2018) fra 850 kr. (2017)

Gebyr for oprettelse af adgang til VVR
Gebyret sættes ned til 800 kr. (2018) fra 850 kr. (2017)

Gebyr for opretholdelse og ændring af registreringer i NVR
Gebyret fastholdes på 30 kr.

Gebyr for udstedelse af helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring
Gebyret fastholdes på 500 kr.

Gebyr for udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens
Gebyret sættes ned til 250 kr. (2018) fra 400 kr. (2017). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil desuden foretage en tilbagebetaling af overskuddet på ordningen for perioden 2015-2017.

Følgende afgifter bliver ændret med bekendtgørelsen:

Grundbeløbet og aktivitetsafgiften

I 2017 er grundbeløbet 51.511 kr. pr. år pr. sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse, og aktivitetsafgiften er 0,0450 kr. pr. kørt togkilometer. I 2018 er afgiften:
- Grundbeløb: 52.902 kr.
- Aktivitetsafgift: 0,0463 kr. pr. kørt togkilometer

Jernbanenævnet
I 2017 er afgiften 0,0897 kr. pr. kørt togkilometer. I 2018 er afgiften:

- 0,0921 kr. pr. kørt togkilometer

Klagegebyret for Jernbanenævnet er fortsat 4.000 kr. i 2018.
Kontakt
Fuldmægtig
Mikkel Riis
Sidst opdateret: 27.11.2017