Ny vejledning i hvornår CSM-RA skal anvendes ved baneelektrificering
12.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har præciseret grænsefladerne ved myndighedsbehandling af anlæg for baneelektrificering. Styrelsen har samtidig afklaret forholdet til Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde og fastlagt, hvordan der skal tages hånd om farer i baneprojekter samt hvornår CSM-RA forordningen skal anvendes.

EU-lovgivning på jernbaneområdet foreskriver, at der skal anvendes en fælles metode til risikovurdering (CSM-RA), når der foretages signifikante ændringer af jernbanesystemet – herunder også i forhold til elektrificering af banestrækninger og ændringer i eksisterende kørestrømssystemer.

I TSI Energi nr. 1301/2014 er kørestrømssystemet nærmere defineret.  Det består overordnet set af følgende dele:
  • Forsyningsstationer
  • Koblingssteder
  • System- og faseadskillelsessektioner
  • Køreledningssystem
  • Returstrøms-kredsløb

Forsyningsstationer i Danmark er omformerstationer for S-banen og letbaner samt banetransformere, autotransformere og fordelingsstationer for fjernbanen.

Ud fra denne definition af kørestrømssystemets omfang vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at kørestrømssystemet til og med banetransformer/omformerstation er en del af jernbanesystemet og dermed inden for CSM-RA-forordningens anvendelsesområde.

Mange farer i forbindelse med etablering af baneelektrificering kan involvere både elsikkerhed og jernbanesikkerhed, og derfor skal ansøger leve op til kravene i både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samt Sikkerhedsstyrelsens lovgivning.

I spalten til højre finder du et link til en ny vejledning i, hvornår CSM-RA forordningen skal anvendes ved baneelektrificering.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Helle Piil Rosted
Fuldmægtig
Mikkel Steenstrup Emborg
Sidst opdateret: 12.12.2017