Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Jernbanenævnet reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdet
14.09.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2019. De fleste gebyrsatser fastholdes på 2018-niveauet. Udkastet har høringsfrist den 7. oktober 2018.

Med den nye bekendtgørelse vil følgende gebyrer blive ændret: 

Gebyr for opretholdelse og ændring af registreringer i NVR

Gebyret justeres til 140 kr. (2019) fra 30 kr. (2018).

Gebyr for udstedelse af helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring

Gebyret sættes ned til 325 kr. (2019) fra 500 kr. (2018).

Gebyr for udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens

Gebyret justeres til 260 kr. (2019) fra 250 kr. (2018). 

De øvrige gebyrer fastholdes på 800 kr. Det gælder følgende ordninger:
  • Gebyr efter regning for udstedelse og ændring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse, udstedelse og revurdering af tilladelse til jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning, godkendelse af køretøjer, sikkerhedsregler, jernbaneinfrastruktur med og uden egen anlægslov, sikkerhedsmæssige uddannelser og assessering.
  • Gebyr for registrering af udenlandske tilladelser i NVR.
  • Gebyr for oprettelse af adgang til VVR.

Grundbeløbet og aktivitetsafgiften
Den nye bekendtgørelse regulerer grundbeløbet og aktivitetsafgiften med satsen for det generelle pris- og lønindeks, som i forslag til finanslov 2019 udgør 0,9 pct. I 2018 er grundbeløbet 52.902 kr. pr. år pr. sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse. Aktivitetsafgiften er 0,0463 kr. pr. kørt togkilometer.

Efter reguleringen er afgiften:
- Grundbeløb: 53.378 kr. (2019)
- Aktivitetsafgift: 0,0467 kr. (2019)

Jernbanenævnet
I 2018 er afgiften 0,0921 kr. pr. kørt togkilometer. På baggrund af PL-satsen på 0,9 pct. i forslag til finanslov 2019 bliver afgiften reguleret til 0,0929 kr. pr. kørt togkilometer (2019).

Revisionen af bekendtgørelsen følger dels af §§ 109-111 i jernbaneloven (lov nr. 686 af 27. maj 2015) og dels afsnit 2.3.1.2 i Finansministeriets budgetvejledning.
Sidst opdateret: 14.09.2018