Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet
03.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar til 31. december 2019.

Bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere og andre virksomheder, som udfører kørsel på jernbanen.

Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader, der vedrører håndbagage, reguleres i 2019 fra 16.800 kr. til 17.200 kr.

Desuden reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som fremgår af ”bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere”. Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger og tingskade skal for 2019 som minimum udgøre 427 mio. kr. Det er ledelsen i virksomheden, som har ansvaret for at sikre, at virksomheden har den rette forsikringsdækning. Beløbet er reguleret fra 418 mio. kr. i 2018.

Nogle jernbanevirksomheder udfører ikke erhvervsmæssig jernbanedrift men udfører fortrinsvis begrænset personbefordring for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål (herunder veteranbaner). For disse virksomheder gælder lavere minimumsbeløb.

Det er den sikkerhedsansvarlige, som har ansvaret for at sikre, at veteranbaner m.v. har den rette forsikringsdækning.

Du finder bekendtgørelsen via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Studentermedhjælper
Tim Emil Nielsen
Sidst opdateret: 03.12.2018