RID 2019 er nu tilgængelig
19.12.2018

Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) 2019 er nu tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

RID 2019 er nu tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at reglementet træder i kraft den 1. januar 2019.

Via linket herunder finder du RID 2019 sammen med informationsmateriale, der beskriver de væsentligste ændringer, der er sket ved overgangen fra RID 2017, corrigendum 2, til RID 2019.

Du finder RID 2019 her.
Kontakt
Fuldmægtig
Kamilla Jeppesen
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Sidst opdateret: 19.12.2018