Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdet for 2019
18.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2019. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Med den nye bekendtgørelse vil følgende gebyrer blive ændret:

Gebyr for opretholdelse og ændring af registreringer i NVR
Gebyret justeres til 140 kr. (2019) fra 30 kr. (2018)

Gebyr for udstedelse af helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring
Gebyret sættes ned til 325 kr. (2019) fra 500 kr. (2018)

Gebyr for udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens

Gebyret justeres til 260 kr. (2019) fra 250 kr. (2018).

De øvrige gebyrer fastholdes på 800 kr. Det gælder følgende ordninger:
  • Gebyr efter regning for udstedelse og ændring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse, udstedelse og revurdering af tilladelse til jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning, godkendelse af køretøjer, sikkerhedsregler, jernbaneinfrastruktur med og uden egen anlægslov, sikkerhedsmæssige uddannelser og assessering
  • Gebyr for registrering af udenlandske tilladelser i NVR
  • Gebyr for oprettelse af adgang til VVR
Grundbeløbet og aktivitetsafgiften
I 2018 er grundbeløbet 52.902 kr. pr. år pr. sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse, og aktivitetsafgiften er 0,0463 kr. pr. kørt togkilometer. I 2019 er afgiften:
  • Grundbeløb: 53.378 kr.
  • Aktivitetsafgift: 0,0467 kr. pr. kørt togkilometer

Jernbanenævnet
I 2018 er afgiften 0,0921 kr. pr. kørt togkilometer. I 2019 er afgiften 0,0929 kr. pr. kørt togkilometer.
Klagegebyret for Jernbanenævnet er også i 2019 4.000 kr.

Læs Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet her.
Sidst opdateret: 18.12.2018