Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet
19.09.2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 15. oktober 2019.

Udkastet til den nye bekendtgørelse regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, der udfører kørsel på jernbanen, veteranjernbaner mv. ifølge jernbaneloven.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen vil være gældende for forsikrings- og erstatningsbeløb i perioden 1. januar 2020-31. december 2020.

Læs høringen på Høringsportalen.dk.
Kontakt
Studentermedhjælper
Ida Steenberg-Sørensen
Sidst opdateret: 19.09.2019