Fremtidens færgebetjening af Bornholm
03.06.2004

Trafikstyrelsen vil i de kommende uger efterprøve BornholmsTrafikkens tilbud på færgebetjeningen af Bornholm.

Op til tilbudsfristen den 25. marts blev det klart, at der kun kunne forventes ét tilbud på færgebetjeningen. I en situation hvor der alene kommer ét tilbud på færgebetjeningen, er det vigtigt, at staten som udbyder er ekstra opmærksom på ikke at komme til at betale overpris for ydelsen. Derfor tilrettelagde Trafikministeriets departement og Trafikstyrelsen i fællesskab procedure for efterprøvning af tilbuddet, hvis det lå over det niveau, som var forudsat, da Finansudvalget i april 2003 tog stilling til udbuddet af færgebetjeningen.

Det konkrete tilbud fra BornholmsTrafikken ligger på et højere niveau end det forudsatte, og Trafikstyrelsen vil derfor nu bede BornholmsTrafikken om en række supplerende oplysninger, der gør det muligt at afgøre, om dette er velbegrundet.

Det uafhængige ekspertpanel, der blev nedsat til at vurdere de indkomne tilbud på færgebetjeningen afleverede fredag sin redegørelse og beslutning til Trafikstyrelsen. Panelet  skulle vurdere, om indkomne tilbud lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Ekspertpanelet, der har professor Jens Fejø, Handelshøjskolen i København, som formand, konkluderer i redegørelsen, at BornholmsTrafikkens tilbud lever op til udbudsmaterialets krav.
Viser Trafikstyrelsens efterprøvning af BornholmsTrafikkens tilbud, at niveauet er velbegrundet, forventer styrelsen, at der som planlagt kan indgås kontrakt i juni 2004.

Det er Trafikministeriets departement, som oprindelig udbød færgebetjeningen af Bornholm for en 5-årig periode startende 1. maj 2005. Efter udsendelse af udbudsmaterialet har Trafikstyrelsen pr 1. oktober 2003 overtaget ansvaret for udbudsforretningen. Udbuddet er sket i overensstemmelse med EU’s regler for udbud af færgefart, der modtager offentlig støtte.

 

Mere information
Yderligere information
Ulrik Winge, vicedirektør i Trafikstyrelsen for jernbane og færger, telefon 7226 7010.
Sidst opdateret: 17.04.2013