Dansk-svensk samarbejde om stort udbud af togtrafik
18.11.2004

Det er Trafikstyrelsen og Region Skånes trafikselskab Skånetrafiken der som hhv. dansk og svensk trafikkøber skal stå for det samlede udbud af mere end 10 mio. togkilometer om året, som trafikminister Flemming Hansen bebudede tidligere i dag.

De to parter har allerede arbejdet sammen i godt et år for at afklare betingelserne for et samlet fælles udbud.

Skånetrafiken havde oprindelig planlagt at udbyde den svenske del af trafikken i 2007. Men da muligheden for et fælles udbud opfattes som en betydelig fordel på begge sider sundet, betyder samarbejdet, at det tidspunkt nu er udskudt et år, så kontrakten på hele trafikken kan få virkning fra sommeren 2008.

I dag er det DSB, der driver den danske del af trafikken på kontrakt med Trafikministeriet. Den svenske del af trafikken drives af SJ på kontrakt med Skånetrafiken og andre sydsvenske trafikmyndigheder.
Med et samlet udbud, der omfatter mindst 10 mio. togkilometer på årsbasis er der skabt et godt grundlag for konkurrence om at drive trafikken: Både Skånetrafiken og Trafikstyrelsen har forventning om, at udbuddet vil have interesse for såvel svenske som danske og internationale togoperatører/transportvirksomheder.

Med én operatør der driver trafikken efter én kontrakt bliver det desuden muligt at forenkle organiseringen af togdriften betydeligt. Det giver mulighed for flere præcise tog.

I det kommende år vil Trafikstyrelsen og Skånetrafiken organisere det dansk-svenske samarbejde og udarbejde de detaljerede udbudsbetingelser. Ifølge den foreløbige tidsplan skal der indgås kontrakt med den vindende operatør inden udgangen af 2006. Det giver operatøren 1½ år til at forberede opgaven frem til kontraktperiodens start i juni 2008. Kontrakten forventes at løbe 7-10 år.

Mere information

Mere information
For mere information om det kommende svensk-danske udbud af togtrafik kontakt

  • Ulrik Winge, vicedirektør i Trafikstyrelsen (0045) 72 26 70 10
  • Gunnar Hermansson, planlægningschef i Skånetrafiken (0046) 706 09 86 40

 

Sidst opdateret: 19.08.2014