Forlig om trafikkontrakt
23.02.2005

Trafikstyrelsen og Arriva Danmark A/S har indgået forlig i forbindelse med kontrakt om togbetjening af en række banestrækninger i Midt- og Vestjylland.

Gennem forliget har Arriva opnået en økonomisk kompensation for uklarheder i det udbudsmateriale, som Arriva baserede sit tilbud på ved udbuddet af togtrafik i Midt- og Vestjylland i 2001.

Yderligere har parterne med forliget fastlagt principper for myldretidsbetjeningen
efter 2005: Det betyder blandt andet, at den såkaldte myldretidskontrakt fra 2002 bortfalder med udgangen af 2005. De krav til betjeningen, der er specificeret i myldretidskontrakten opretholdes dog i uændret omfang, selv om selve kontrakten bortfalder. Myldretidskontrakten var supplement til kontrakten fra 2002, og indebar en betaling til Arriva på ca. 9 mio. kr. om året. Principperne giver desuden Trafikstyrelsen mulighed for at være med til at sikre, at eventuelle udvidelser i togbetjeningen sker sådan, at det er til størst gavn for passagererne.

Forligsaftalens kompensation til Arriva består i, at Arrivas tilbagebetaling som følge af ekstraordinære takststigninger reduceres med 29 mio. kr., samt en engangskompensation på 6 mio. kr.

Herudover modtager Arriva en betaling på 8 mio. kr. for at overtage opgaven med Bus & Tog-samarbejdet (billetsamarbejdet mellem togoperatørerne og de lokale trafikselskaber), samt 2,5 mio. kr. til indvendig renovering af de ældre MR-tog, som Arriva fortsat vil benytte i enkelte afgange i myldretiden.

De omkostninger til forliget, der ikke dækkes ved at reducere tilbagebetalingsforpligtelsen kommer primært fra opsparede midler, og der er således ikke tale om, at pengene går fra andre formål.

Det er Trafikstyrelsen, som har ført forhandlingerne med Arriva. Trafikstyrelsen er statens trafikkøber og har bl.a. ansvaret for at følge op på statslige trafikkontrakter på tog- og færgeområdet.

Læs mere om aktstykke, kontrakt og Trafikstyrelsen rolle i søjlen til højre.

Mere information

Mere information

I aktstykket til Finansudvalget er forligsaftalen mellem Trafikstyrelsen og Arriva beskrevet nærmere.
Læs mere »

Kontrakten mellem Trafikministeriet og Arriva gælder fra 2003-2010. Fra 2006 skal Arriva hvert år levere 7,7 mio. togkilometer mod en gennemsnitlig årlig betaling på omkring 176 mio. kr.

Trafikstyrelsen skal sikre, at Arriva udfører den aftalte togtrafik i Midt- og Vestjylland og administrerer kontraktbetalingen til Arriva.

For mere information om forligsaftalen med Arriva og Trafikstyrelsens øvrige arbejde som trafikkøber er du velkommen til at kontakte vicedirektør Ulrik Winge, tlf. 72 26 70 10.

 

Sidst opdateret: 16.06.2009