Togtrafikken omkring Øresund sendt i EU-udbud
16.12.2005

Togtrafikken omkring Øresund er nu sendt i EU-udbud. De to udbudsmyndigheder i Danmark og Sverige, hhv. Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har i dag begge udsendt en udbudsbekendtgørelse. Det betyder, at interesserede bydere nu og frem til den 7. februar 2006 kan søge om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud.

En samlet udbudsrunde med to koordinerede udbud
Der er tale om to tæt koordinerede udbud – et svensk og et dansk - med mulighed for, at én og samme operatør vinder begge kontrakter og dermed den samlede togtrafik på mindst 10 mio. togkilometer pr. år.

Det danske udbud
På dansk side omfatter udbuddet den regionale togtrafik på Kystbanen mellem Helsingør og København, videre til Københavns Lufthavn og landegrænsen mod Sverige på den faste forbindelse over Øresund.

Trafikken i Danmark omfatter årligt omkring 4-5 mio. togkilometer, og hvert år befordres i nærheden af 20 mio. passagerer på strækningen.

Af den danske bekendtgørelse fremgår blandt andet, at opgaven omfatter passagertransporten, vedligehold og klargøring af togmateriel, billetsalg og information til passagerer. Operatøren skal leje DSB’s Øresundstogsæt, og vil desuden kunne få rådighed over DSB’s IR4-tog, som i dag blandt andet anvendes på de samme strækninger.

I udbuddet vil indgå en række muligheder, som skal sikre at en ny operatør vil have rådighed over det tilstrækkelige antal af kvalificerede medarbejdere til løsning af opgaverne.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling, hvor der efter en forhandlingsrunde vil blive indgået en kontrakt på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det svenske udbud
Samtidig med det danske udbud bliver den korresponderende Øresundstogtrafik i Sverige udbudt parallelt af Skånetrafiken. Trafikken på svensk side udgør strækningerne fra landegrænsen til Malmö og strækningerne Malmö-Göteborg, Malmö-Alvesta-Kalmar samt Malmö-Karlskrona og vil udgøre mindst 5 mio. togkilometer årligt.

Prækvalifikation
Frem til 7. februar kan alle interesserede operatører søge om at blive prækvalificeret til at deltage i et eller begge udbud. Der er afsat 18 måneder for den vindende operatør at forberede sig i inden den forventede driftsstart i august 2008.

Sidst opdateret: 24.01.2014