Bekendtgørelser om trafikselskaber i høring
21.02.2006

Trafikstyrelsen har sendt tre forslag til bekendtgørelser til lov om trafikselskaber i høring.

Bekendtgørelserne er et led i arbejdet med at etablere de nye store regionale trafikselskaber, der oprettes i forbindelse med kommunalreformen. Trafikselskaberne får 1. januar 2007 ansvaret for den offentlige bustrafik og togtrafikken på lokalbanerne.

De tre bekendtgørelser skal være med til at præcisere rammerne for hhv.:

  • trafikselskabernes vedtægter, og dermed hvordan trafikselskaberne organiseres,
  • samarbejdet mellem trafikselskaber, togoperatører og Trafikstyrelsen om den offentligt støttede bus- og togtrafik 
  • trafikselskabernes indberetning af data til en landsdækkende database om offentlig servicetrafik hos Trafikstyrelsen.

Forslag til bekendtgørelser er sendt til amter/regioner og en række virksomheder og organisationer inden for trafikbranchen. Bemærkninger til forslagene kan sendes pr. brev eller via e-mail til Trafikstyrelsen frem til den 7. april 2006.

Rådgivning til trafikselskaberne, koordinering af trafiksamarbejdet og indsamling af trafikselskabernes data om bus- og togtrafikken er en del af de nye opgaver, som Trafikstyrelsen skal varetage fra januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Her skal Trafikstyrelsen være med til at sikre et overordnet samarbejde om og koordinering af den offentlige servicetrafik, dvs. den bus- og togtrafik som modtager offentligt tilskud.

Mere information

Mere information

Har du spørgsmål til høringsmaterialet, kan du kontakte Gunna Hofdahl, telefon 72 26 70 17 eller Per Darger, telefon 72 26 70 12

 

Sidst opdateret: 19.06.2009